Ander

Emosionaliteit is 'n eksistensiële verskynsel


Na 'n intense emosionele toestand ervaar ons soms 'n soort 'emosionele kwaal' wat ook 'n uitwerking op ons daaropvolgende ervarings het.

'Die manier waarop ons dinge onthou, hang nie net van die wêreld af nie, maar dit het ook 'n diepgaande invloed op ons innerlike wêreld. Laat ons swaarder weeg as ons laer standaarde ook "- som die kern van die navorsingsleier op Lila Davachi, 'n assistent-professor in sielkunde aan die Universiteit van New York. Tydens die navorsing het deelnemers verskillende beelde bestudeer. Lede van een groep het sterk gevoelens getoon, daarna volg neutrale beelde, weer met intense gevoelens. Ses uur later vul die deelnemers 'n toets uit wat hulle gesien het: Mense wat die eerste keer intense beelde gesien het, was meer geneig om neutrale beelde te onthou as diegene wat die eerste keer neutrale beelde gesien het. Dit wys dat die kragtige beelde die belangstelling van die brein gewek het, sodat alles wat oor was, beter was.

Emosionaliteit is 'n eksistensiële verskynsel

'Dit lyk asof ons meer onthou van 'n neutrale ervaring, as dit kom na 'n intense gebeurtenis"- trek konsekwentheid van die spesialis af. Lees meer oor gevoelens:
  • Ses sleutelelemente van verskoning
  • Die baba se brein werk net so goed
  • Aggressie of empatie?