Aanbevelings

Daar is 'n kind wat nie weet dat jy aangeneem is nie!


Ongelukkig word baie kinders met albei kinders en aanneemouers belas as hul omgewing nie voldoende buigsaam en oop is nie. Die ouergroep van die Wildtuin help gesinne met hierdie probleme.


Met die groepleier, dr. Bбtki Anna kliniese sielkunde is bespreek voordat die groep begin het.
- Het u nog oortuigings wat die gesinslewe moeilik aanvaarbaar maak? Het u 'n kind wat nie 'n kind het nie? Of is dit meer 'n moeilike situasie as gevolg van die mislukking van die aannemende ouer?
- Vooroordeel is nie so ouerskap soos aangenome kinders nie: baie sosiale stereotipes maak dit moeilik vir ouers om aan te neem weens hul etnisiteit, byvoorbeeld, of Roma eienskappe "begeer" deur die bloed van die bloed. Terselfdertyd het ek, in my eie navorsing en kliniese werk, nie verslae teëgekom wat daarop dui dat ons steeds diegene wat nie kinders kan hê nie, nog 'kan baar' - dit kan uiteraard nie uitgesluit word dat hierdie probleem kan voorkom nie.
- Sê ouers ooit dat 'n kind aangeneem moet word? Watter soort probleme het sulke kinders te doen?
- Helaas is dit moontlik dat aangenome persone glad nie met kinders kommunikeer nie. Selfs meer gereeld is ouers geneig om dit uit te stel aan hul kinders as gevolg van hul besondere angs. So 'n ernstige "geheim" van die gesin sal egter onvermydelik lei tot ernstige probleme en probleme.
Ek is daarvan oortuig dat die geheime strategie van die ouers nie suksesvol kan wees nie: die kinders is bewus daarvan en hulle dink dat iets verkeerd is. Daar is geen foto's op die album toe jy "ma was swanger" nie, jy hoor nie familieverhale voor die geboorte nie, of hulle lyk miskien nie soos ouers nie. In sekere situasies, soos mediese eksamens, sien kinders skielik stiltes, snik of hoor hulle net iets geheims van ouers of grootouers. Hierdie ernstige onsekerheid kan lei tot emosionele en gedragsversteurings, versteurings in die ouer-kind-verhouding, en selfs meer ernstige probleme tydens die ontwikkeling van identiteit tydens adolessensie.

Kan nood voorkom word?

- Sommige van u het 'n moeiliker situasie as die gemiddelde ouer. Sommige mense vind dit moeilik om die klein dingetjie onafhanklik van die kind te hanteer. Daar is mense wat niks van 'n kind in die bloed wil weet nie. Daar is diegene wat voel dat hierdie ander weggegooide baba dit alles moet gee. Kan daar ook op hierdie nuwer sensasies voorberei word? Kan hierdie swaarkry voorkom word?
- Dit kan nie voorkom word nie omdat hierdie probleme waar is en nie ontken moet word nie: die opvoeding van 'n aangenome kind sal noodwendig lei tot bykomende probleme, nie altyd eenvoudige, lighartige take nie. Gewigte kan egter korrek hanteer word. Dit is belangrik om daarop te let dat baie mense kies om aan te neem as hulle besef dat (vir gesondheid, ouderdom of om ander redes) geen kind gebore kan word nie - baie keer hartseer en fisies en geestelik lastig. Die sleutel tot 'n suksesvolle aannemingsrol is dat ouers deur hul eie smart, trauma moet kom en hul aangenome kind kan aanvaar. Net so is dit noodsaaklik dat hulle 'n basiese positiewe houding teenoor die kind se ouers het, eerder as met minagting. Dit alles vereis die nodige kennis sowel as 'n deeglike begrip van die spesiale uitdagings van aanneming. Dit kan voltooi word as voorbereidingskursusse vir diegene wat van plan is om aan te neem. En dit is uiteraard belangrik om die oomblik te herken waarop professionele hulp nodig is: konsultasies, ondersteuningsgroepe of selfs gesinsterapiesessies is beskikbaar vir die aangenome persone. Gelukkig is daar meer en meer hiervan, hoewel nie lank genoeg nie, en professionaliteit het ook verander.As u hierdie behoefte erken, is die aantal ouers wat in Oktober 2011 groepterapie / opleiding van die Wildlife Garden and Speciality Board ontvang het, Oktober 2011. Tydens die opleiding help ouers ouers om die sielkundige faktore agter die probleme wat kinders ondervind te herken, bewus te maak en op te los. Die 10-tyd sorбn kцrbejбrjбk die цrцkbefogadбs en kinders ontvang die цrцkbe nevelйse sorбn dikwels felmerьlх kйrdйseket йs problйmбkat (bv. Wie йs hoe beszйljьnk die цrцkbefogadбsrуl hoe йs toe ek gyerekьnknek vertel, kapcsolattartбs testvйrekkel van vйr, szьlхvel van vйr tiener identitбskrнzis, ens.), en behalwe om die dringendste kommer van die deelnemers aan te spreek.
Dit heg ook baie waarde aan die oordrag van moderne kennis op die gebied van aanneming.