Ander

Simptome en behandeling van geestesversteurings by kinders

Simptome en behandeling van geestesversteurings by kinders


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Gedurende verswakte vermoë word versteurings in ontwikkelingsareas (soos fyn motoriese vaardighede of spraak) beoordeel. Ongeveer 10 persent van kinders ly aan geestesversteurings en seuns is vier keer meer geneig as meisies.

Simptome en behandeling van geestesversteurings by kinders

Die probleem kan dodelik wees of die gevolg van skade aan die breinweefsel as gevolg van suurstoftekort, kneusplekke, bloeding of kanker as die kind brein ontwikkel. In sekere ontwikkelingsareas die kind kan agterbly selfs al kry hy of sy minder studiestimulasie sodat u u breinfunksie kan beoefen volgens ouderdom. meestal slegs op skoolgaande ouderdom kom ons stopwanneer die kind nie aan die vereistes voldoen nie.

Spraakversteuring

Spraakversteuring kom voor wanneer die kind verskille in die volgende gebiede ervaar (nie noodwendig dieselfde nie): - Die kind dikwels hy kan nie verstaan ​​wat hy gehoor het nie. Passive se skat is beperk.
- Die aktiewe skaarste van die kind is beperk, wat dit moeilik maak om die dinge wat reeds bekend is, te noem.
- In die geval van disgrammatisme, die kind die sinne dikwels met verkeerde grammatika kйpzi. Die seuns toon ongeveer drie persent disgrammatisme in die eerste graad.
- Die kind kan nie klanke of stemverbindings korrek vorm nie; dit is dislalb hebegйsnek nevezzьk. Voor die skool is daar ongeveer vyf persent van alle kinders geraak, seuns twee keer so gereeld as meisies. spraakterapienadat gehoorversteurings deur 'n akkurate ondersoek uitgesluit is. As u spraakversteuring afhanklik is van ander gestremdhede, kan verdere maatreëls, soos ergoterapie of pediatriese behandeling, benodig word.

Lees-korrektheid swakheid

Dit is 'n tipiese geestesversteuring lees-korrektheid swakheid (legasthenia), wat uitsluitlik oor lees en lees gaan. Legasthenia word by ongeveer drie tot vyf kinders gesien en kom baie meer voor by seuns as by kinders. Disorder word gewoonlik slegs op skoolgaande ouderdom as 'n probleem beskou, en vetsug by nege-twaalfjariges. Of in kombinasie, geïsoleerde lees, of om leestoornisse of swakhede reg te stel. Die kind lees nie goed in geïsoleerde leesstoornis nie en lees baie foute, of lees vlot, maar verstaan ​​nie wat hy of sy lees nie. Hierdie soort leesversteuring is gewortel in spraakontwikkeling van die vroeë kinderjare. Die kinders wat geraak is, het probleme gehad om woorde, woorde en letters te herken en te leer tydens die praat. Dit is 'n soort steuring vir die fonologiese bewussyn. Dit het nou toegang tot die beszйdfejlхdйs versteuring folytatуdik helyesнrбsi zavarkйnt die skool бltalбnos elsх osztбlyбban wanneer нrбstanulбs sorбn geleer die klanke szуban йs woorde moet kontak hozni.A Legasthenie rede feltehetхleg tцbb tйnyezх цsszegzхdйse betыkkel wat valуszнnыleg цrцklцtt tйnyezхk (vйlhetхleg die tiende йs die tizenцtцdik kromoszуma versteuring) speel ook 'n rol. Legastenie kan ook geassosieer word met ander, subtiele en ernstige motoriese afwykings, sowel as emosionele ontwikkelingsversteurings. sekondêre afwykingsDepressie, angs, onwilligheid met die skool, hoofpyn en 'n gebrek aan vertroue kan ook voorkom. Daarom moet hierdie sekondêre afwykings in ag geneem word by die diagnose van legastenie: elke diagnose benodig 'n intelligensie-toets, en ten minste 'n lees- en korrektheidstoets. As die kind met stenose gediagnoseer word, moet die diagnose breedvoerig met die ouers, die kind self en die (veral skool) omgewing bespreek word. Net so moet sekondêre afwykings wat gelyktydig met die behandeling van legastenie aangespreek moet word, aangespreek word. Dit word aanbeveel om klein groepe (2-4 mense) van legasthenia trening twee keer per week te besoek.

Rekeningkundige swakheid (discalculia)

Benewens spraak is sensasie en waaksaamheid die algemeenste. In die geval van discalculia getalle en groepe getalle kan nie gesorteer word nie, optel, aftrek of verdeel.

Visuele motorfunksie

Daar was 'n probleem ons kon nie die getekende figure teken nie teken die kinders self.

Gebrek aan kommentaar

Voorwerpe kan nie in die regte volgorde deur kinders terugbesorg word nie wanorde van noot ervaring met die kind. BestuursopsiesBehandelingsopsies wissel volgens die tipe inkorting.

Logopйdia

Dit handel oor spraak en fonetiese versteurings. Die spraakterapeut kan die behandeling afsonderlik of in klein groepies uitvoer. Die fokus van die behandeling is op spraakontwikkeling in openbare speletjies of aksiesituasies, insluitend die ontwikkeling van aktiewe en passiewe doofheid, die skep en ontwikkeling van klanke, en, waar toepaslik, die verbetering van grammatika.

Ergoterбpia

Help met ernstige en subtiele motoriese gestremdheid, fokus- en leerprobleme. Ergoterapie verbeter motoriese vaardighede en sensoriese funksie, help om te fokus en verhoog selfvertroue.

Gyуgypedagуgia

Dit het ten doel om die vermoë om te leer en te sosialiseer te verbeter, en om die kind in staat te stel om beter in die samelewing te integreer. Help met lees- en spel swakhede, spraakprobleme en spraakafwykings.

Pszichomotorika

Met oefening en koördinasie bevorder die ontwikkeling van growwe en fyn motoriese areas van die brein, aangesien dit nou verwant is aan die motoriese. Dit is suksesvol gebruik in gevalle van swak motoriese ontwikkeling en liggaamskoördinasieversteurings, liggaamlike kognisie en spraak- en gedragsversteurings. Dit verbeter koördinasie, fokus, spraakontwikkeling en sosiale gedrag, aangesien dit altyd binne die konteks van groepsterapie is Bron: Dr. med. Helmut Keudel-Dr. Med. Barbara Capelle Pediatrie c. kцnyve
  • Simptome van disgrafie op hoërskool
  • Simptome van disleksie
  • Wanneer moet ons begin praat?