Antwoorde op die vrae

As die moeder studeer, sal die kind slimmer wees


Volgens 'n onlangse studie in die tydskrif Demography, kan die verbetering van die kennis van moeders wat in gesinne met 'n lae inkomste woon, hul kinders op skool help.

Amerikaanse navorsers het gevind dat die vermoë van 'n moeder om te lees in die vroeë kinderjare die belangrikste faktor is wat haar kind se toekomstige opvoedkundige sukses kan beïnvloed, en belangriker is as ander omstandighede, soos familie of familie. Die navorsers het 2350 kinders en hul gesinne tussen die ouderdomme van drie en sewentien in 65 stede van Los Angeles County ondersoek. Alhoewel jong kinders die meeste deur die prestasies van hul kinders op skool beïnvloed is, was die finansiële situasie van die omgewing die belangrikste faktor in die agt en sewentien jaar. Dit ondersteun die opvatting dat invloede buite die huis invloedryker word in hul lewens namate kinders groei.

As die moeder studeer, sal die kind slimmer wees


"Hierdie ontleding stel ons in staat om verskillende faktore te selekteer wat 'n invloed op die prestasie van kinders het," sê Narayan Sastry, 'n medeskrywer van die studie aan die Universiteit van Michigan. "Maatskaplike maatreëls is nodig om gemengde finansiële omgewings te ontwikkel, om onderwys in die vroeë kinderjare te verbeter en moeders se leesvermoë te verbeter, omdat dit almal 'n positiewe invloed op die prestasie van kinders kan hê."
Kenners is dit eens dat maatreëls van hierdie aard regtig sou help om die ongelykhede in skoolprestasie tussen armer en ryker gesinne te oorkom.
Hulle sal dalk ook belangstel in:
  • Die mees algemene ouerskap vrees
  • Trombуzishajlam? Nie nodig om bang te wees nie!
  • Twintig wonderwerke swanger