Aanbevelings

GYES 2018 - Bedrag, benodig, verwysingsdatum

GYES 2018 - Bedrag, benodig, verwysingsdatumWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wie kom in aanmerking vir GYES en onder watter voorwaardes? Wat is die hoeveelheid GYES? Hoe kan ek dit drink? Wanneer kom my geld of huis kontant op? Ons het die belangrikste inligting opgesom.

Nie net die moeder, wat meer bekend is vir kindersorg nie, is geregtig op kindersorg, aangesien enige ouer wat met 'n kind in die huishouding woon, dit kan eis. Afgesien van die ouer, kan die ouer wat geregtig is op die kind in sy of haar huishouding ook geregtig wees, behalwe vir die voog van die kind en die ouer wat uitsluitlik aan sekere bewaringstake opgedra is. Ons het al die nuttige inligting versamel oor hoe u ondersteuning kan aanvra en hoeveel u kan tel.

Bedrag en datum van verwysing

Is die maandelikse bedrag van GYES gelyk aan die laagste ouderdomspensioen vir 'n kind? hierdie tans $ 10 ?, Vir breuke van 'n maand, is een-dertigste van die maandelikse bedrag vir 'n kalenderdag. Vir tweelinge is dit dieselfde vir 200% van die minimum loon vir twee kinders, 300% vir drie, 400% vir vier, 500% vir tweeling en 600% vir tweeling. Die ellбtбs цsszegйbхl 10% Pensioenarisse en lidmaatskap van die Private Pensioenfonds word ook afgetrek.Hoeveel kos GYES? Die GYES word vervolgens inbetaal op die bankrekening of huisadres van die eiser. In die geval van verwysing na voordele, is die tot die 3de van die volgende maand, vir my adres, teen die 10de van die maand wat volg op die verwysingsmaand moet voortgesit word.

Hoe om GYES te kry?

U kan 'n kinderversorgvoordeel aanvra deur die "Vorm vir kindervoordeelstatus" in te vul In u aansoek vind u watter dokumente, dokumente of dokumente u moet indien om in aanmerking te kom. In die geval van Szolnok is dit die woonplek van die eiser die distrikskantoor van die graafskantoor, of as die eiser in die kantoor van die eiser werk, die versoekskrif vir die betaling van die familietoelaag, Selfs in die geval van 'n grootouer, is die distrikskantoor van die land waarin die eiser woon, bevoeg.vir tot twee maande, kan in aanmerking kom vanaf die eerste dag van die tweede maand voor die dag waarop die aansoek ingedien word, met dien verstande dat die voorwaardes vanaf daardie datum nagekom is.

Hoe lank ontvang die begunstigdes GYES?

GYES is geregtig op die ouer totdat die kind die ouderdom van 3 jaar bereik, of, in die geval van 'n tweeling, tot die verpligte skoolgaande ouderdom. In die geval van kinders wat aanhoudend siek is of erg gestrem is, word ondersteuning voortgesit totdat die kind tien jaar oud is. 'N Kind wat 'n kind in sy of haar huishouding het, het ook 'n kind as hy of sy nie 'n kind vir sy of haar kind toegewys is nie, of as hy of sy nie woon by die kind wat aan sy of haar kind toegewys is nie. As die kind by 'n kind in die huishouding woon, kan die kind kinderonderhoud eis.

Die aanneemouer het ook GYES

Aanneemouer is in aanmerking vir bevalling tot ses maande na die datum van plasing voor die aanneming van die kind, selfs al is die kind 3 jaar of ouer. Die valу ellбtбsra jogosultsбga meghatбrozott die elхbbiekben йletkor betцltйsйt kцvetхen die jogosultsбg kezdх szбmнtva idхpontjбtуl hуnappal kan verleng word tot 'n maksimum van 10 kinders йves korбig as ontvang цrцkbe szбndйkozott kind 3 en йletйvйt 10 цrцkbefogadбs elхtti gondozбsba tцrtйnх kihelyezйst kцvetх 6 hуnapon belьl of, in die geval van tweeling, dat die kinders binne 6 maande na plasing voor die aanneming geplaas moet word, die kinders moet skool toe gaan.

Kan 'n grootouer GYES gebruik?

'N Kind wat by 'n kind se ouers gebore is en hul inwonende gade kan ook geregtig wees op kindersorg, mits die grootouers aan dieselfde voorwaardes voldoen as wat in die geval van die ouers in ag geneem word. 'N Grootouer kan ondersteuning van kindersorg eis as:
 • die kind het sy eerste lewensjaar voltooi
 • versorging van 'n kind in die ouerhuis
 • die ouers van die kind skriftelik verklaar dat hulle afstand doen van kindersorg en dat hulle instem tot die behoefte aan 'n grootouer
 • of daar is geen ander kinders in die ouer se huishouding ten opsigte van wie kinderonderhoud voorsien word nie
 • Die in aanmerking kom-en-oupa-aktiwiteite kan tot dertig uur per week voortduur nadat die kind drie jaar oud was, maar in die geval van werk in die huis, is daar geen tydsbeperking nie.

Wanneer het die ouer nie 'n kind nie?

Dit is nie goed vir die kind as die ouer:
 • plaas 'n kind jonger as 'n half jaar in 'n dagsorginrigting
 • die kind is besig met verdienstelike aktiwiteite voor die helfte van die ouderdom
 • om voordele te eis vir 'n kind wat onder die Wet op die Beskerming van Kinders en die administrasie van die kind onder tydelike beskerming, tydelike of uitgebreide onderwys geplaas is en langer as 30 dae gebly het
 • is in aanhouding voor die verhoor of dien tronkstraf uit
 • indien 'n persoon in die kinderoppasser hul kwalifiseer vir ondersteuning verloor as gevolg van die dood van die kind wat hy of sy grootgemaak het
 • is betrokke by gereelde sosiale kontantopleiding
Bron: allamkincstar.gov.huVerdere inligting oor gesinsvoordele:
 • Familie Beatles
 • CSED
 • Kraamondersteuning
 • Gesinne kan in 2018 op hierdie ekstra geld reken