Aanbevelings

Vyf moedershuise sal in die land opereer


Kom en gaan Moeder se huis kan in die land werk; Die program is daarop gemik om tot die einde van die siekte by die kind van die baba in die hospitaal en in die kinderhospitale in Boedapest en op die platteland te bly.

Vyf moedershuise sal in die land opereerGyula VelkeyDie Budapest Bethesda Gyermekkуrhбz fхigazgatуja die orszбgos programrуl szуlу hйtfхi Budapest sajtуtбjйkoztatуn gesê die intйzmйnyben 2015 tхl egyedьlбllу kezdemйnyezйskйnt mыkцdik die szьlхknek szбllбst biztosнtу Anyбk hбza in die idх tцbb as kйtszбz csalбd igйnybe die szolgбltatбst het dit oor.Уnodi-Szыcs Zoltбn Die sekretaris van staatsgesondheid het dit verseker kindergenesing is 'n ingewikkelde prosesen korter verpleegure as u by u siek baba is. Hy het bygevoeg: Daar is tans 1 333 beddens waar die ouer 'n baba kan hê, waarvan 829 in die gimnasium is.Molnber Lasslou, afdelingsbestuurder vir die Sweedse SCA Hygiene Products Ltd., sê op grond van hul ervaring van die afgelope jaar, het hulle besluit om dit te doen maak die program nasionaal. 'N Aankondiging is gemaak om 'n moedershuis te bou, en instellings kan hul aansoek teen 15 Junie indien. karcagi Kбtai Gбbor Kуrhбz, waarin drie moedersklubs 'n kraamskuiling vir sewe oprig. U ontvang ook цtmiljoen forints Die Bo-Szabolcs Kourrbaz van KisvárdaPбndy Kбlmбn Tagkуrhбza Gyulбn waar valуsнtjбk die PIC kry beter rйszlegen elszбllбsolбsбt.Szintйn jцvхre die szьlхk - waar jy al, sal jy die lang цsszegyыjtцtt felajбnlбsokat die Bйkйs County Kцzponti Kуrhбz kцltenek.A kцvetkezх йvben meglйvх "kamer ma" felъjнtбsбra, berendezйsi tбrgyak cserйjйre ontvang skenkings word gemaak deur die Bуkay Children's Clinic Public Foundation, wat beplan om 'n beskerming vir ouers van premature kinders te ontwikkel.Verwante artikels in Mother's House:
  • Die Mother's House-program word nasionaal uitgebrei
  • U het die reg om by die kind in die hospitaal te bly!
  • As u kind hof toe gaan - regte en geleenthede